Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiada likwidację ITD i reformę drogówki

Stosowny projekt ustawy trafi w najbliższym czasie pod obrady sejmu. Motywacją stojącą za potrzebą zmian jest raport Najwyższej Izby Kontroli, który rekomendował połączenie obu służb w celu poprawy skuteczności ich działań oraz uporządkowania prawnych aspektów zadań przez nie realizowanych.

itd-likwidacja

Zmiany dotkną również policję – przewiduje się zwiększenie ilości patroli na drogach oraz zasilenie jej szeregów pracownikami ITD. MSWiA planuje również przyjrzeć się bliżej systemowi fotoradarów i część z nich przeznaczyć do likwidacji, gdyż w ocenie NIKu ich obecność na drogach nie wiąże się często z zamiarem poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Na ten moment nie wiadomo kiedy zmiany wejdą w życie lecz można śmiało powiedzieć, że jest to jedynie początek zmian jakie czekają nas w nadchodzącym roku.