Zaostrzeniu uległy brytyjskie przepisy dotyczące przewoźników

W przypadku stwierdzenia nagminnego łamania norm i obowiązujących regulacji prawnych, tamtejsze służby będą mogły zastosować bardzo dotkliwy środek w postaci konfiskaty pojazdu. Zmiany mają na celu przeciwdziałanie recydywie w kwestii łamania przepisów stosownych rozporządzeń.

konfiskata-pojazdu-anglia

W przypadku zajścia takiej potrzeby służby kontrolne wystosują odpowiednie zawiadomienie o zajęciu zarówno do kierującego pojazdem jak również i do przewoźnika, do którego floty aktualnie należy pojazd. Brytyjskie organu będą również publikować informacje o zajęciach na witrynie internetowej – www.thegazette.co.uk

Co robić gdy nasz pojazd zostanie skonfiskowany?

Przewoźnikowi przysługuje odwołanie od decyzji brytyjskich organów, które musi zostać skierowane do właściwego komisarza do spraw transportu, odpowiadającego za dany region. Na dostarczenie stosownych dokumentów i wyrażenie naszego sprzeciwu mamy 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia.  W przypadku gdy pojazd jest jedynie użytkowany np. na bazie licencji lub umowy – prawo odwołania spoczywa na prawnym właścicielu pojazdu.