Komisje senackie analizowały w tym tygodniu zmiany w prawie dotykające branży transportowej

Posiedzenia odbyły się 20 i 21 lutego 2017 i w ich trakcie dyskutowano na temat skutków oraz konsekwencji wdrożenia do polskiego system prawnego nowych regulacji. W posiedzeniach obok senatorów udział wzięli zarówno przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego jak i Komisji Finansów i Infrastruktury.

komisja-senacka-transport-drogowy

Omawiane był dwie istotne kwestie z jakimi przyjdzie zmierzyć się polskiej branży transportu drogowego:

Transport drogowy z Mat Logistic – sprawdź naszą ofertę.

Dyrektywa o pracownikach delegowanych

Unijna dyrektywa dotyczy statusu prawnego oraz sposobu wynagradzania pracowników. Komisja Europejska wdraża mechanizm zrównywania płacy pracowników delegowanych oraz miejscowych – w tym uwzględniając nie tylko stawkę minimalną lecz również dodatki i premie.

Celem dyrektywy jest niewekowanie przewagi konkurencyjnej przewoźników z krajów wschodnich, którzy mogą sobie pozwolić na silny dumping cenowy z powodu konwersji walut jaki i stawek wynagrodzenia w poszczególnych regionach.

Uczestnicy zdecydowali o zaproszeniu do kraju komisarza EU do spraw transportu w celu dalszych rozmów i negocjacji warunków dla polskich firm przewozowych.

System monitorowania przewozów

Nowy pomysł rządu niesie ze sobą spore utrudnienia zarówno dla zlecających jak i wykonujących usługi przewozu wybranych towarów klasyfikowanych jako „wrażliwe”.  Do tej grupy zaliczono na ten moment paliwa i ich składniki, oleje, techniczne alkohole oraz susz tytoniowy. Ostateczna lista nie jest zapewne jeszcze kompletna – jak podkreślają przedstawiciele komisji.

Dokładniejsza i szczegółowa kontrola ma pomóc w walce z oszustwami podatkowymi i wyeliminować z rynku nieuczciwą konkurencję – również w sektorze transportu drogowego.  Opinie na temat ustawy w obecnej formie są dość sceptyczne. Wskazuje się na wiele niedopracowanych aspektów jak choćby ruch tranzytowy oraz skomplikowany proces rejestracji ładunku.

Prace jednak nadal trwają i zapewne w najbliższych miesiącach poznamy dodatkowe szczegóły na ten temat.