Transport drogowy

Według książkowej definicji transport drogowy określamy mianem prowadzenia rejestrowanej działalności gospodarczej  i  świadczenia usług przewozu osób lub rzeczy.

Początki tej formy transportu sięgają czasów starożytnych, gdzie kupcy transportowali swoje towary przy użyciu zwierząt lub siły własnych nóg z pomocą bardzo ograniczonej sieci prymitywnych dróg. Współcześnie oczywiście cały transport drogowy opiera się w zasadzie na zdobyczach motoryzacji – pozwalając na masowy przewóz dóbr i osób w dużo krótszych odcinkach czasu.

transport-drogowy

W Polsce transport drogowy jest regulowany poprzez Ustawę o transporcie drogowy z dnia 6 września 2001 roku. Dokument ten zawiera szereg przepisów dotyczących przewozu oraz określa zasady wykonywania przez przedsiębiorców krajowego i międzynarodowego transportu. Dodatkowo dokument porusza kwestię ogólne związane z przewozem drogowym, określa obowiązki i prawa Inspekcji Transportu Drogowego oraz kary grożące za nieprzestrzeganie przepisów.

Jakie mamy rodzaje transportu drogowego?

Krajowy Transport Drogowy

Jak łatwo się domyślić chodzi o przewóz wykonywanego na terenie danego kraju. Oznacza to w praktyce, że miejsce odbioru np. towaru, planowana trasa przewozu oraz punkt dostarczenia muszą bezwzględnie znajdować się na w obrębie jego terytorium. Co więcej, pojazdy wykorzystywane w tym celu muszą być zarejestrowane również na jego terenie.

Sprawdź naszą ofertętransport krajowy

Międzynarodowy Transport Drogowy

Sytuacja bardzo podobna jak w przepadku transportu krajowego. Tutaj również świadczymy usługi transportu w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej, jednak nie jest konieczne aby używane w tym celu pojazdy były zarejestrowane na terenie Polski.

Warunkiem koniecznym klasyfikującym transport drogowy jako transport międzynarodowy jest konieczność przekroczenia granicy kraju przez przewożony ładunek.

Sprawdź naszą ofertętransport międzynarodowy

transport-drogowy-inspekcja

Inspekcja Transportu Drogowego

Jest organem administracji krajowej, którego celem jest kontrola stosowania się do obowiązujących przepisów uczestników transportu drogowego. Jej podstawą prawną jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Ideą ITD jest przeciwdziałanie oraz z czasem eliminowanie zjawisk negatywnych związanych z tą formą transportu. Inspektorzy są uprawnieni do przeprowadzania czynności kontrolnych, które mają:

  • Dążyć do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu,
  • przeciwdziałania degradacji środowiska,
  • przeciwdziałania degradacji dróg,
  • skłonienia do przestrzegania przepisów,
  • przeciwdziałania łamaniu prawa,
  • przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w baraży,
  • eliminacja zjawisk patologicznych.

Licencja na wykonywanie transportu drogowego

Chcąc zawodowo zająć się transportem drogowym musimy zarejestrować naszą firmę i uzyskać licencję pozwalającą nam na wykonywanie transportu drogowego w celach zarobkowych.

Licencja ta wydawana jest przez lokalnego starostę w zależności od ulokowania głównej siedziby firmy. Dokument ten jest wydawany z określonym czasem obowiązywania – od 2 do maksymalnie 50 lat.

Osoby zarządzające firmą nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa o charakterze karno-skarbowym, przeciw mieniu, fałszowaniu dokumentów itp. Oczywiście licencja nie zostanie przyznana również w sytuacji gdy osoby prowadzące działalność zostały objęte zakazem wykonywania działalności z zakresu transportu drogowego.

Konieczne będzie również posiadanie przez przynajmniej jedną z osób zarządzających przedsiębiorstwem – certyfikatu kompetencji zawodowych oraz dyspozycji prawnej co do pojazdów służących do świadczenia usług w ramach działalności.